De Profeet over geven

Vervolgens zei een rijke man: Spreek tot ons over geven. En Hij antwoordde: Je geeft maar weinig als je geeft van je bezittingen. Pas wanneer je van jezelf geeft, geef je waarachtig.
Want wat zijn je bezittingen anders dan dingen die je bewaart en behoedt, bevreesd, omdat je ze morgen misschien nodig hebt?
En morgen, wat zal morgen de overbezorgde hond brengen die, terwijl hij de pelgrims volgt naar de heilige stad, botten begraaft in zand waarin geen spoor beklijft?
En wat is de angst voor nood anders dan de nood zelf? Is niet de vrees voor dorst terwijl je bron nog vol is, de enige dorst die onblusbaar is?
 
fragment uit: De Profeet, Kahlil Gibran, in een vertaling van Désanne van Brederode. uitgeverij Servire

een onafhankelijke spirit

Steeds vaker weten mensen mij te bereiken met de vraag om een verkiezingsprogramma. Dit laat zien dat personen en verenigingen zich serieus voorbereiden op de komende verkiezingen. Het laat ook zien dat de gemeente Delft op de goede weg zit als het over communicatie naar de inwoners gaat.

Echter zal de fractie onafhankelijk Ronald Kroon vanaf 7 maart 2006 niet meer bestaan. De samenwerking met GROENLINKS bevalt me zo goed dat ik besloten heb om na het tijdperk onafhankelijk verder te gaan alsGROENLINKS, de uitdaging van het ontmoeten in Delft. Met een gerust gevoel kan ik mensen het verzoek doen om het programma van GROENLINKS goed te lezen, ik ben dan ook te vinden op nr 18 van de kieslijst van GROENLINKS in Delft.           http://groenlinks.nl/lokaal/delft

Toch zal ik altijd wel een “onafhankelijke spirit” blijven. Als ik een verkiezingsprogramma zou hebben dan zou ik kiezen voor de 10 geboden van Ervin Laszlo

 

Alles wat zich in onze geest afspeelt laat zijn golfsporen na in het kosmische veld waarin we zijn ingebed, en alle informatie kan door de hersenen weer uit dat veld worden opgehaald.

 

1 Bevredig je behoeften zonder anderen te benadelen

2 Respecteer andermans recht op leven en ontwikkeling

3 Bewaak het recht op leven en gezondheid van alles wat groeit en leeft

4 Streef naar geluk, vrijheid en vervulling van jezelf en voor anderen

5 Help de minderbedeelden zonder honger of gebrek te leven

6 Bescherm of herstel de integriteit van het milieu

7 Help kinderen en jongeren hun eigen manier van denken en handelen te ontdekken

8 Vraag je regering op een vreedzame en coöperatieve manier met andere landen en culturen om te gaan

9 Ga naar winkels en bedrijven die milieuvriendelijke producten aanbieden

10 Gebruik bij de besluitvorming over belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het leven media die betrouwbare informatie verschaffen

 

Bron: Je kunt de wereld veranderen, Ervin Laszlo