“Streetwise”

Tijdens de laatste raadsvergadering van de afgelopen periode had burgemeester Verkerk over ieder vertrekkend raadslid wel wat te zeggen. Zijn woorden over mij luidde als volgt;
de heer Kroon, onafhankelijk en samenwerkend met GroenLinks vanaf 23 februari 2005. Hij was raadslid sinds 2 oktober 2003 en lid van de commissies Duurzaamheid, Leefbaarheid, CKEM, Middelen en Bestuur en WZO. Eigenlijk was hij dus allround. Dat woord past hem goed, want de heer Kroon was altijd het meest “streetwise”. Je kon echt merken dat hij met zijn benen midden in de maatschappij stond en alles wist van de Delftse wegen en straten. Hij had een buitengewoon sterk moment toen hij verzocht om elkaar de hand te geven en elkaars visies te delen. Dat was typisch Kroon: onconventioneel en altijd verrassend in zijn bijdragen. Dank je wel voor alles wat je hebt gedaan voor Delft.