Bomen met een X-Factor

DELFT – De Bomenstichting Delft kwam onlangs met een unieke actie. Via de website boomverkiezing.nl kunnen Delftenaren op hun favoriete boom stemmen. ‘Welke boom heeft volgens u de X-factor?’, is de vraag die de Bomenstichting opwerpt. Op erg veel belangstelling kan de bomenverkiezing vooralsnog echter niet rekenen.

“Het valt tot nu toe een beetje tegen, ja”, reageert Ravindra Kiel, de bomenbeschermer van de Bomenstichting in Delft. Hij wijt de gebrekkige belangstelling aan de geringe publiciteit die aan de verkiezing is gegeven. “We hebben wel her en der wat brochures verspreid”, zegt hij, “maar we hebben blijkbaar te weinig mensen bereikt. Of”, vervolgt hij, “mensen zijn niet voldoende gemotiveerd om naar de website te gaan en hun favoriete boom voor te dragen.” 

Op de website kan op 25 verschillende bomen in Delft worden gestemd. De plataan aan het Doelenplein voerde bij het ter perse gaan van deze krant nog de ranglijst aan met zo’n 700 stemmen, gevolgd door de Hollandse Iep bij Studentensociëteit Alcuin, die goed was voor zo’n 600 stemmen. Het gros van de bomen moet echter met enkele sympathisanten genoegen nemen. 

Deze exemplaren lijken al geen kans meer te maken om tot de mooiste boom verkozen te worden. “Ik denk dat mensen nog wel genoeg om bomen geven, hoor”, reageert Ravindra Kiel. “Ze moeten alleen eerst altijd over een bepaalde drempel heen om naar de website te gaan en op hun favoriete boom te stemmen. Ze vragen zich wellicht af wat ze ermee opschieten.” 

Kiel, die bekend werd met zijn referendum tegen de bomenkap rondom camping De Delftse Hout, legt graag uit wat je ermee opschiet als je meedoet aan een bomenverkiezing. “Het is een vriendelijke actie die mensen een kans biedt om te laten weten welke boom zij mooi of bijzonder vinden.” 

Zelf nomineerde de Delftse bomenbeschermer een soort conifeer die bij de Botanische tuin staan. “Sommige coniferen zijn heel mooi, maar er staan er nog maar weinig van in de stad.” Kiel was dan ook blij dat de conifeer in de bomenverordening 2008 is opgenomen. Voor de kap van deze bomen moet in de toekomst weer een kapvergunning worden aangevraagd. “Ik weet niet of dat hierdoor komt”, zegt Kiel. “Maar als je helemaal niets doet of niet stemt, dan geef je sowieso geen signaal af. De bomenverkiezing is een prima gelegenheid om als burger te laten zien

welke boom jij belangrijk vindt.” 

Om iedereen te motiveren achter de computer te kruipen om op een mooie boom te stemmen, legt Ravindra Kiel graag nog een keer uit wanneer een boom – volgens hem – de X-factor heeft. “Een boom heeft de X-factor als mensen zeggen: deze boom draagt bij aan de kwaliteit van mijn leefomgeving en die moet ik helpen.” Een boom die middenin de stad staat, heeft volgens hem eerder de X-factor dan een boom aan de rand van de stad. Dit omdat het in de binnenstad al niet zo heel groen meer is. “Daardoor staan ze extra te schreeuwen”, verduidelijkt hij. “Als een onderdrukte boom.” 

Op de website www.boomverkiezing.nl kunt u nog tot zondag 6 juli stemen. Daarna zal bekend zijn welke Delftse boom de X-factor heeft. Voor het overige noch voor de winnende boom zijn er met deze verkiezing prijzen te winnen. (JN)

Bron: Delft op Zondag, 29 juni 2008

Grenzeloos Fietsen voor Shishu Niketan én Vrede met het Milieu

Fietsen voor het Goede Doel

Delftse Fietsersbond helpt stichting én promoot de fiets. Genomineerd voor de van A naar Beterprijs 2007.
 
Initiatief  
De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers en streeft naar betere fietsroutes, grotere verkeersveiligheid, meer stallingen en het tegengaan van fietsdiefstal. De bond stimuleert ook mensen met de fiets naar het werk te gaan, bijvoorbeeld door de actie ‘Grenzeloos Fietsen voor Shishu Niketan’.
Shishu Niketan is een stichting die geld inzamelt om mensen met een beperking in Bangladesh een menswaardig bestaan te geven. Deze stichting is ontstaan uit een fietsvakantie. Het hele jaar worden voor dit doel fietstochten georganiseerd. In dit kader verkoopt Fietsersbond Delft kaartjes voor een fietstocht rond Delft waarvan de volledige opbrengst naar Shishu Niketan gaat. Het initiatief is gestart in 2007.
Effect
Niet alleen wordt er geld ingezameld voor een goed doel, door de fietstocht zien veel mensen de recent aangelegde fietspaden en nieuwe aansluitingen op regionale doorgaande fietsroutes in en rond Delft. Hierdoor komen ze mogelijk op het idee vaker te gaan fietsen, bijvoorbeeld naar het werk.
Fietsen voor Vrede met het Milieu
In 2008 heb ik het besloten om op de fiets naar Assisi te gaan. Fietsen voor Vrede met het Milieu en daarmee het Goede Doel steunen. 
Wanneer weet ik nog niet, zo’n fietstocht heeft nogal wat voorbereidingen nodig. Samen met mijn hond Fayza een pelgrimstocht naar de Heilige plaats van Franciscus. Onderweg wil ik een verslag maken over streekproducten en wat voor schade de mensen aanbrengen aan ons milieu. Door middel van sponsoring moet het aantal gefietste kilometers in euro’s terecht komen bij de stichting Shishu Niketan. Zodat de zorgboerderij voor mensen met een beperking in Bangladesh gerealiseerd kan worden.
De Fietsersbond Delft gaat door met de actie Grenzeloos Fietsen voor Shishu Niketan tot de zorgboerderij in Bangladesh is gerealiseerd.
Heb je ook een leuke idee voor een mooie fietstocht? Heb je tips of wil je op wat voor manier dan ook een bijdrage leveren? Laat het dan weten.
telefoon 06 21234563
Meer over Shishu Niketan www.eengoeddoel.nl
Meer over Fietsersbond Delft www.fietsersbond.nl/delft
Een slecht fietspad bij u in de buurt? Geef het op via www.fietsersbond.nl/meldpunt 

Rose Quartz, Rozen Quartz en Ariël

To make contact with angels you can use crystals. Rose Quartz is a very good stone to make contact with Ariël.
 
This rosy stone facilitates heart-healing openness to love on all levels and focuses your energy on self-love. It also fosters inner peace, tranquility, and healing.
 
Message: " I embody the essence of authentic love. By opening your heart chakra to encourage complete self-acceptance, I help soothe wounds of sadness and distrust wih enveloping feelings of unconditional love that allow forgiveness to occur. I remind you that all feel joy and sorrow when they’re in human form, and that emotions are a gift. Operating with me promotes both this regard for yourself and inclusive tolerance.
 
"Wear me with grace, for I can help attract romantic partners through my soft color’s welcoming glow and my calm receptivity, tempered with the strength of feminine power".
 
Crystal Therapy: Doreen Virtue and Judith Lukomski
 
 
 

Gebed van Franciscus

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar duisternis is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, maak dat ik er meer op uit ben te troosten

dan getroost te worden.

te begrijpen dan begrepen te worden,

te beminnen dan bemind te worden.

Want door te geven ontvangen we,

door onszelf te vergeten vinden we,

door te vergeven wordt ons vergeven,

door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven.

Amen.

 zie ook:   http://nl.youtube.com/watch?v=ugelQmDerfo&feature=related