Interessante wijsheid

 
 
Het is vrijwel onmogelijk je gespannen te voelen als je iets aan het leren bent dat je interesseert. En, leren kun je overal, hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt.

Peace of Mind

 
Onberoerd als het oppervlak van een meer bij windstilte,
zo proberen we onze geest in alle omstandigheden te houden.

Anneliese Wolf op Hodenpijl

Momenteel is er op Hodenpijl een expositie te bewonderen van fotografe Anneliese Wolf. In ieder kunstwerk kun je wegdromen in de sereniteit en stilte waar je de vrede in jezelf zeker tegen zal komen. Een bezoek aan op Hodenpijl is ook in deze eerste maand van het nieuwe jaar zeker de moeite waard.
 
meer info: www.ophodenpijl.nl
 

 

Betovering van Liefde

Geef extra liefde aan wie zelf niet in staat is liefde te geven.

The Rose

The Rose, my new years wish for you on Youtube: http://nl.youtube.com/watch?v=GdNxp3As0QI&feature=channel

Meer ruimte voor de fiets

 
Delft heeft een traditie van fietsen. Overal kom je ze tegen. Door het compacte van de stad is de fiets vaak de snelste manier om ergens te komen. Het bewonersaantal blijft groeien en de laatste vijftig jaar is er veel veranderd in het Delftse straatbeeld. Hierdoor voelen veel mensen zich onderweg onveilig. Ouderen durven niet meer op de fiets te stappen omdat ze een keer gevallen zijn vanwege een slecht wegdek of ouders pakken met hun kinderen liever de auto omdat het drukke verkeer te gevaarlijk is.
Inmiddels zijn we er wel achter gekomen dat er iets moet gebeuren om het milieu minder te belasten. De wandel en fietsvriendelijke binnenstad van Delft is daar een mooi voorbeeld van.
 
In de zeer nabije toekomst wachten ons ingrijpende veranderingen in Delft, zoals de aanleg van lijn 19 naar Technopolis (als de St Sebastiaansbrug gerenoveerd is) en de aanleg van de spoortunnel. Tijdens de werkzaamheden zal men daar onderweg veel last van ondervinden.
 
Door NU te beginnen met weer meer ruimte te creëren voor de fietser kunnen we met zijn allen een goede bijdrage leveren aan een bereikbare stad, ook tijdens de werkzaamheden.
Op enkele plaatsen kennen we al de fietsstraat, zoals aan de Westlandseweg en sinds kort de Ezelsveldlaan. Een fietsstraat is het gebied van de fietser, waar overig verkeer te gast welkom is en zich aanpast aan de woon en leefomgeving.
 
Op veel doorgaande routes is het op korte termijn mogelijk, door kleine aanpassingen met borden en belijning in het wegdek, meer ruimte voor de fietser te maken. De ventwegen langs de van Foreestweg kunnen nu al ingericht worden als fietsstraat. Ik weet zeker dat de toekomstige bewoners van de Harnaschpolder en de huidige bewoners van de ECO wijk sneller de fiets zullen pakken.
 
Op de noord – zuid verbinding is het goed mogelijk om TIJDENS de bouw aan de spoorzone de Röntgenweg, Industriestraat, Parallelweg, Coenderstraat en Spoorsingel in te richten als fietsstraat. Gewoon omdat de fietser hier als weggebruiker vaak in de meerderheid is.
 
 
Doorgaande routes langs het water bieden, net als door de eeuwen heen, meer ruimte voor schonere lucht. Bewoners van de Hoornse Zoom en onze westerburen uit Midden-Delfland kunnen makkelijker de fiets pakken als er een korte en veiliger fietsroute is naar het centrum. Dit kan door de Buitenwatersloot in te richten als fietsstraat. Op deze manier kan men van jong tot oud zelfstandiger onderweg naar een schonere leefomgeving.
 
De oude trekschuitroute van Delfshaven naar Leiden is op veel plaatsen al een snelle en comfortabele route voor fietsers. Enkele zwakke schakels zijn de Stalpaert van de Wieleweg met een dubbele fietsoversteek om verder te komen richting Oostsingel . Op de Oostsingel voelen fietsers zich niet veilig vanwege het vele verkeer van en naar de binnenstad. Een veiliger situatie kan ontstaan door de Oostsingel in te richten als fietsstraat. Hierdoor blijft de Delftse binnenstad voor iedereen bereikbaar.
 
De Schieweg en Abtswoude zijn ook belangrijke plaatsen om de stad binnen te komen, maar waar de fietser meer ruimte verdient. Fietsstraaten zouden ook hier op zijn plaats zijn. Iedereen die dan vanaf het zuiden onze stad binnenkomt ervaart dat Delft een fietsvriendelijke stad is waar men rekening houdt met elkaar en een bijdrage wil leveren aan een beter milieu.
 
Noord, Oost, Zuid, West,
In Delft kom je thuis het best,
Met meer ruimte voor de fiets,
Een schoner milieu kost bijna niets.