Momenten van geluk

Een grote aanrader is de scheurkalender voor 2012: “Momenten van geluk. Wijsheden voor elke dag . Een gids voor elke dag van het jaar”. Geschreven door Pater Anselm Grün.

Anselm Grün biedt dagelijks een meditatieve tekst met spirituele diepgang en ervaring. Zijn woorden van wijsheid willen innerlijke rust bieden in het leven van alledag.

Pater Anselm Grün is monnik van de benedictijner abdij Münster-schwarzach bij Würzburg. Hij is een van de meest gelezen spirituele auteurs van deze tijd en is voor veel mensen spiritueel begeleider en zielzorger.

Deze schitterende scheurkalender is uitgegeven door Meinema / Averbode  www.uitgeverijmeinema.nl

Nieuwe maan

Nieuwe maan is geschikt om plannen te maken, een nieuw project te beginnen, goede voornemens te maken, wensen uit te spreken, te vasten of een sapdag te doen (omdat het ontgiftende vermogen van het lichaam nu het grootst is). Ook een goede tijd om zieke bomen te snoeien.

Winterzonnewende

De winterzonnewende is de kortste dag van het jaar met het minste zonlicht. De wederkomst van de Zonnekoning wordt gevierd. Het is het feest van de Rozenvergadering, de vergadering van de Oudsten.

Laatste kwartier

Lichte en duistere krachten onderwerpen zich aan je bij het wassen van de maan in je leven, maar doen bij afnemende maan hun invloed gelden.

gezondheid en rijkdom

Tussen de mens en God zijn slechts twee sluiers en alle andere sluiers komen hieruit voort. Het zijn gezondheid en rijkdom.

Franciscus Xaverius

Franciscus Xaverius, geboren op 7 april 1506 in Navarra, was een Spaans-Baskische jezuïet-missionaris. In Parijs, waar hij filosofie en theologie studeerde, leerde hij Ignatius de Loyola kennen, de stichter van de jezuïetenorde. In 1534 deed Xaverius zijn gelofte, om later toe te treden tot de”Sociëteit van Jezus”. In 1537 werd hij tot priester gewijd in Venetië.

Op vraag van koning Johan III en paus Paulus III zond Ignatius de Loyola, Xaverius naar Indië om er het geloof te verkondigen. In 1540 vertrok hij met pater Simon Rodriguez op missie naar Lissabon. In 1542 bereikte hij Goa in India. Van daaruit ondernam hij missiereizen naar Ceylon, Malakka, de Molukken, de Filipijnen om in 1549 in Japan te belanden.

In 1551 keerde hij terug naar Goa om een jaar later naar China te reizen, waar hij nooit aankwam. Op 46-jarige leeftijd stierf hij op een eiland voor de Chinese kust nabij Kanton. Zijn sterfdatum is 3 december 1552. Zijn lichaam, als bij wonder geheel bewaard gebleven, werd pas enkele maanden later naar India overgebracht met een Portugees schip. Het nieuws van zijn overlijden verspreidde zich heel langzaam. Acht maanden na zijn dood schreef Ignatius de Loyola hem nog een brief met de opdracht terug te keren naar Europa. In Japan was men zelfs na een jaar nog niet op de hoogte. Een deel van zijn rechterarm werd in 1615 naar de kerk Il Gesù te Rome overgebracht.Heilig voor altijd

In 1621 werd Xaverius samen met Ignatius de Loyola heilig verklaard. Overal waar Xaverius kwam liet hij een kerk achter. Ook  in België dragen kerken en scholen zijn naam. In 1927 werd hij door paus Pius XI tot patroon van alle missies benoemd. Hij is ook nog patroon van de zeelieden in het Verre Oosten, patroon tegen storm, pest en hagel. Hij wordt vaak afgebeeld met een vlammend hart en met een kruis in de hand. Nog een erfenis van hem is het Xaveriuswater, een geneesmiddel tegen koorts, mankheid en slechte ogen. Het feest van Franciscus Xaverius wordt op 3 december gevierd.

Symbolen

Het dragen van een gezegend kruis of andere religieuze, spirituele symbolen werkt prima voor wie oprecht in de religie gelooft, waarvan het symbool deel uitmaakt. Heeft het symbool geen betekenis voor jou, dan werkt het gewoonweg niet.

Leegheid

Vorm is leegheid, leegheid is vorm. Buiten vorm bestaat geen leegheid, buiten leegheid geen vorm.