Eeuwigheid

Elke ziel heeft een vermoeden van de eeuwigheid.

Bron van energie

Levensdromen zijn een belangrijke bron van energie.

Duister en somber

Ook wat duister en somber is zal door Gods liefde herschapen worden.

Hoezo armoede

Als je in het bezit bent van de wetenschap wat gelijkwaardigheid inhoud en daar ook naar probeert te leven en de juiste waarde van moeder natuur weet in te schatten, dan bezit je een grotere rijkdom dan de armoedige zakkenvullers op deze wereld die een gebrek aan dit bezit hebben.

Vergeving en verzoening

Jezus wendt zich juist tot die mensen die vergeving en verzoening nodig hebben.

Kwijnende liefde

Moge de Heer je vervullen met zijn liefde, als jouw liefde dreigt te kwijnen.

Eeuwigheid

Eeuwigheid betekent niet oneindige duur maar vervulde tijd.

Waardigheid en vrijheid

Ieder mens hoort God toe. Dat verschaft hem zijn waardigheid en zijn vrijheid.

Tegenstellingen

Er is geen leven zonder tegenstellingen – ze houden ons wakker en waakzaam.

De woorden van Jezus

De woorden van Jezus willen ons aanmoedigen en ons aansporen aan onszelf te werken.

Vorige Oudere items