Levensdromen

Levensdromen

Als we onze levensdromen toelaten, leren we inzien welke mogelijkheden we hebben om ons ware zelf te leven.

Alleen met jezelf

Oriah Mountain Dreamer
‘Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet.
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart.
Het interesseert me niet hoe oud je bent maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de Liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat Leven heet.Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beinvloeden.
Waar het mij om gaat is of je ooit tot in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt of dat deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.
Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of van jezelf, kunt laten zijn zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe.
Of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn.
Realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen door herinnering aan beperking vanuit je menselijke bestaan.Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet.
Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen om trouw te zijnaan jezelf.
Of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt om verschoond te blijven van verraad vanuit je ziel
Geef me een bewijs van je trouw opdat ik zal weten dat je vertrouwen waard bent.Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi en is het leven zelf voor jou de bron waaruit je levenskracht kunt putten.
Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou en mij en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver van de maan roepen:’YES’.
Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt.
Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst op te staan, en datgene te doen wat gedaan moet worden voor anderen.
Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent.
Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent door het vuur te gaan.Het gaat niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd.
Voor mij is het van groot belang, van jou te horen welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen is weggevallen.
Of jij alleen kunt zijn met jezelf en of jij het werkelijk goed hebt bij jezelf wanneer het stil wordt, in eenzaamheid’.

Oriah Mountain Dreamer, Indiaan Oudste

Hoelang blijf je bestaan?

De zon gaat onder, de maan taant. De lente verstrijkt, gevolgd door de andere seizoenen, het jaar loopt ten einde.

Vraag het leven: ‘Hoelang blijf je bestaan?’ ‘Ik’ zal het zeggen, ‘ik leef voor eeuwig’.

De donkere tijd van Advent

De donkere tijd van Advent kunnen we uithouden omdat in ons een licht brandt dat door geen duisternis kan worden verdonkerd.

Samenleven in eenheid

Wanneer we de eenheid die aan alles ten grondslag ligt, begrijpen, moeten we hulpvaardig zijn. We moeten ons niet afzijdig houden van het verdriet van onze naaste.

Zo vind ik het echt geen straf om tijdens de kerstdagen alleen te zijn, God en de energie van mijn overleden dierbaren zijn die dagen altijd nog sterker aanwezig in mijn gevoel. Wat me wel verdriet doet is dat er niet eens gevraagd wordt wat ik als alleenstaande met de feestdagen ga doen. Juist rond de kerst is het zo belangrijk om met zijn allen een eenheid te vormen. Dat is de reden waarom Jezus ruim tweeduizend jaar geleden geboren is en vanuit een kribbe in Bethlehem het eerste levenslicht mocht aanschouwen.

Spirit of Yule

Kerstboom

Hang vandaag je wensen voor het nieuwe jaar in de kerstboom en geef de Engelen de ruimte om deze op wat voor manier dan ook bij je brengen.

We are nature

Wat je van nature bent is je innerlijke kracht.

 

Geschonken gaven

Ieder mens zijn gaven geschonken om die in dienst van de gemeenschap te stellen.

Wijsheid

Schenk geen wijsheid aan hem die het niet waard is, anders zult u de wijsheid tekortdoen; en weerhoud de wijsheid niet aan hem die het waard is, anders zult u hem tekortdoen.

Zoals de zon

Zoals de zon, door de seizoenen heen, haar pad blijft volgen zonder zich te laten afleiden, zo moeten wij het onze volgen.

Vorige Oudere items