Wu Wen en Xing Ya in Rhenen

Het vrouwtje heet Wu Wen, wat ‘mooie krachtige wolk’ betekent.

dig

Het mannetje heet Xing Ya wat ‘elegante ster’ betekent. … De panda’s leven bij Ouwehands net zoals in de natuur niet samen.

dig

Van rups tot vlinder

Wat de rups het einde noemt,
noemt de rest van de wereld
een vlinder.

– Lao Tse –

van rups tot vlinder

Maria gebed

Lieve Moeder Maria, ik wijd U al mijn zorgen toe, opdat U ze in Uw Hart kunt begraven.
Ik wijd U al mijn verdriet toe, opdat U mij met Uw glimlach kunt troosten.
Ik wijd U al mijn lasten toe, opdat Uw liefde ze mij kan helpen dragen.
Ik wijd U al mijn werken toe, opdat Uw handen de mijne kunnen leiden.
Ik wijd U mijzelf toe en ieder die mij dierbaar is, opdat U voor ons kunt zorgen, elk ogenblik van de dag en de nacht, tot in ons laatste levensuur.
Ik wijd U alles toe wat ons toebehoort, opdat het ook Uw eigendom zou worden, want op alles wat in Uw armen gesloten wordt, rust de hemelse zegen.
Ik wijd U alle mensen toe die hun tijd met ons willen delen, opdat al onze relaties vruchtbaar mogen zijn en bezield worden door de ware hemelse vrede.
Wil U ontfermen over alles wat ons pad betreedt, O hemelse Moeder, opdat ons leven gezuiverd wordt, en wij ons altijd mogen verheugen in de zaligheid van Uw tegenwoordigheid.

amen

Toewijding DUIF-jezus en maria

Maanmaand Haan in het jaar van de Haan

Vandaag is het begin van de maanmaand Haan in het jaar van de Haan. Gunstig voor het reinigen en decoreren van je woning, het ontmoeten van je vrienden, de open dag voor je bedrijf en rituelen.

Bron: Maankalender 2017

jaar-van-de-haan

Rembrandt van Rijn op het Rembrandtplein

dav

In 1852 onthulde Koning Willem III op het plein een door Louis Royer ontworpen gietijzeren Rembrandtmonument.Het is het oudste nog bestaande standbeeld in Amsterdam en werd gegoten in een stuk.
Bij herinrichting van het plein in 2009 verdween veel van de beplanting waardoor het plein een ruimer en overzichtelijker aanzien kreeg. Rembrandts standbeeld werd verplaatst en kijkt sindsdien in een andere richting (naar het westen). Er kwam een waterpartij en een dozijn lichtmasten, die bij calamiteiten een fel wit licht kunnen verspreiden. Over de vraag of de 22 bronzen figuren, die door de Russische kunstenaars Alexander Taratynov en Mikhail Dronov naar voorbeeld van Rembrandts schilderij De Nachtwacht werden gemaakt, aan de nieuwe indeling worden toegevoegd werd onderhandeld. Na drie jaar afwezigheid keerde de beeldengroep in december 2012 weer terug bij het standbeeld van Rembrandt.

Bron: Wikipedia

dav

ARTIS

Artis is de dierentuin van Amsterdam, en de oudste dierentuin van Nederland, gelegen in de Plantagebuurt. De ingang bevindt zich aan de Plantage Kerklaan. Het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, (“de natuur is de leermeesteres van de kunst”) in de volksmond: Artis, werd in 1838 door G.F. Westerman, J.W.H. Werlemann en J.J. Wijsmuller opgericht. Artis heeft zich ten doel gesteld om liefde en zorg voor de natuur te stimuleren.

Het park heeft een 27-tal monumentale gebouwen die grotendeels uit de negentiende eeuw dateren. Artis heeft de afgelopen jaren veel vernieuwd.

Bron: Wikipedia

cof

Sint-Juttemis

De volledige uitdrukking is met sint-juttemis, als de kalveren op het ijs dansen. Jutte zou een koosvorm zijn van Judith, de Bijbelse heldin, van wie de naamdag op 17 augustus zou vallen. In augustus ligt er uiteraard geen ijs, en kalveren kunnen niet dansen, vandaar de betekenis nooit.

Sint Juttemis

Tevredenheid

Tevreden mensen
zijn op zoek naar geluk,
ontevreden mensen
naar hun gelijk.

taming_the_wolf_francis+wolf_painting

Eigentijdse kunst met een knipoog naar de toekomst

Tot 28 augustus 2017 exposeert beeldend kunstenares Antonetta Moerland in de voormalige Kerk van op Hodenpijl te Schipluiden.
Het werken in transparante lagen over elkaar geeft een 3-dimensionaal effect waardoor ruimte en diepte in het schilderij ontstaat.
De techniek die zij gebruikt (acryl, olieverf, caseïne-tempera op masonite) geeft de mogelijkheid tot het vangen van licht in een schilderij. Deze techniek heeft zij zelf ontwikkeld en gaat volkomen in tegen de schildersvoorschriften.

cof

Maan in Stier

Stier komt maar langzaam in beweging, één keer op gang is hij een echte volhouder. Hij houdt van het goede der Aarde zowel innerlijk (lekker eten) als uiterlijk (mooi huis, sieraden etc.). Genot en bezit geven een gevoel van zekerheid en veiligheid, belangrijk voor Stier. Hij houdt niet van verandering maar wil gewoon het oude en vertrouwde.
*Stier staat met vier poten in de wei én in de klei, dit geeft zekerheid en onbeweeglijkheid.
*Gebruik je talenten, zowel op artistiek als op zakelijk gebied, juist op Stier-dagen.
*Stier is niet snel boos maar bij grote irritatie reageert hij als de Stier op de rode doek!
*Ga er op uit en geniet van de Natuur,een bos- of strandwandeling doet ons nu goed.
*Waak deze dagen voor Stiers aanleg voor zwaarlijvigheid, eet lekker maar met mate.

Stier sterrenbeeld

Vorige Oudere items