Volle Maan in Steenbok

Je hart als leider van jouw landschap en emoties. Het zomerseizoen is verbonden met je hart.
Koester je hart en verwen jezelf met een siësta. Het geeft je extra qi om je dag onvermoeid voort te zetten en te genieten in de avonduren.
In harmonie: genieten, rust en zachtheid, liefde, integriteit en zuiverheid, optimisme, levenslust, wijsheid, spirituele groei en evenwichtig.

Bron: Maankalender 2018

Maan in Steenbok

Je hoeft je nergens zorgen over te maken

Je hoeft je nergens zorgen over te maken

Je bent veilig en deze situatie is perfect onder controle door de goddelijke voorzienigheid en de universele wetten. Jij hoeft alleen maar liefdevolle gedachten en gevoelens in de situatie aan te brengen om je er van te verzekeren dat het hoogst mogelijke resultaat zonder enige inspanning naar je toe en door jou heen stroomt.

De engelen sturen je deze kaart omdat je jezelf onnodig zorgen hebt gemaakt. Zorgen maken is een vorm van denken die je een richting uitstuurt die je niet wil. Laat je zorgen los, want er is echt niets om je druk over te maken. In feite creëer je met je zorgen alleen maar een ‘self-fulfilling prophecy’.

* Alles is veel beter dan je je kunt indenken.

* Vraag de engelen om je te helpen je zorgen los te laten.

* Een gelukkig resultaat is onafwendbaar.

* Maak je geen zorgen, zodat de negatieve emoties jou en je situatie niet naar beneden trekken.

* De engelen zijn bij je en alles is oké.

Dagelijkse leiding van je engelen Doreen Virtue

Acceptatie

cof

Bekijk jezelf en andere mensen door de ogen van de engelen met onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Op deze manier zal je iedereen inspireren en meenemen naar zijn of haar hoogste vermogens.

Je hebt deze kaart in handen gekregen als hulp voor de relatie met jezelf en andere mensen. De volgende keer dat je geneigd bent om over jezelf en iemand anders een hard oordeel te vellen, kun je in plaats hiervan beter bidden om gezondheid en geluk. Deze meer positieve manier van doen bouwt eerbied voor jezelf en harmonie op en is helend voor het onderhoud van je relaties.

*Merk hoeveel beter je jezelf voelt als je positief denkt over jezelf en andere mensen.

*Probeer niet anderen te controleren of te veranderen.

*Laat je neiging los om te forceren dat bepaalde dingen gebeuren en je zult dat wat je wenst (of nog iets veel beters) op een meer vredelievende wijze verkrijgen.

*Als de ene deur dichtgaat, gaat er een andere open.

Dagelijkse leiding van je engelen Doreen Virtue

Zomerzonnewende

Voordat klokken en kalenders bestonden konden mensen in de prehistorie de dag van de zonnewende bepalen. Zij kenden niet de noorder- en zuiderkeerkring, maar zagen wel elke dag de zon een baan langs de hemel beschrijven. Elke dag komt de zon op een ander punt aan de horizon op, en gaat zij op een ander punt onder. Ook is de maximale hoogte die de zon bereikt aan de hemel op elke dag anders. Als het zomer gaat worden, gaat de zon steeds noordelijker op- en onder, en komt zij ook rond het middaguur steeds hoger aan de hemel staan. Na de zonnewende van de zomer gaat ze weer terug.

Een zonnewende was vroeger te bepalen door het gebruiken van voorwerpen zoals stenen, stokken of bouwwerken, die bijvoorbeeld door hun schaduw elk jaar opnieuw het tijdstip van de zonnewende aangaven.

De zomerzonnewende, rond 21 juni, markeert het moment in het jaar waarop de zon zijn grootste kracht heeft en daarna in kracht inboet. Op de zomerzonnewende is de dag het langst nacht het kortst. Daarna worden de dagen korter en de nachten langer. De zomerzonnewende staat in het jaar tegenover de winterzonnewende. Bij de winterzonnewende staat de zon het verst van de aarde en is op z’n zwakst om daarna in kracht toe te nemen. Dan is het de langste nacht en de kortste dag. Na de winterzonnewende neemt de zon aan kracht toe en worden de dagen langer.

zomerzonnewende

Maan in Weegschaal

 

Dit eerste kwartier van de maancyclus is gunstig om de week terug en ook de week vooruit te kijken. Maak tijd voor een uurtje mijmeren. Ga na wat nog ontbreekt en leer jezelf nieuwe technieken aan, lees boeken op het gebied van je interesses de komende zeven dagen tot volle maan.

Bron: Maankalender 2018

Maan in Weegschaal

Heb vertrouwen

Heb vertrouwen

Het feit dat je voorwaarts gaat wil nog niet zeggen dat je vertrouwen in jezelf hebt. Vertrouwen in het goddelijke is genoeg, samen met de wetenschap dat het goddelijke op allerlei manieren door jou heen en met jou samen werkt. Steun maar op ons als je zelfvertrouwen wat minder is en wij zullen jou van moed en geloof voorzien.

Deze kaart is een boodschap van de engelen die zeggen: ‘Je kunt het!’ Vertrouw er op dat je alle ingrediënten om de opdracht waar je voor staat te voltooien in je hebt. Hoewel je misschien niet precies begrijpt hoe je deze taak moet vervullen, moet je het vertrouwen hebben dat je voortdurend wordt begeleid. Hoe meer afstand je van deze opdracht kunt nemen, en hoe meer je weet dat het niet over jezelf gaat, des te beter. Luister niet naar het stemmetje dat vraagt: ‘   ‘Wie, ik?’ Je bent uiterst waardevol, omdat je een perfect kind van de Schepper bent en de engelen zijn bij je op elke stap van je pad.

*Blijf in het hier en nu en doe alles stapje voor stapje.

*Geef al je zorgen en leed aan God en de engelen.

*Vraag de engelen om je vertrouwen te vergroten.

*Vertrouw er op dat de goddelijke liefde en wijsheid door jou heen aan het werk zijn.

Dagelijkse leiding van je engelen Doreen Virtue

Hildegard von Bingen Muziek en visioenen

Zomerzonnewende 2018

In deze tijd van de zomerzonnewende is er een krachtige energie aanwezig. Benut deze energie eens om je voor te stellen hoe onze aarde er over achthonderd jaar zal uitzien en waar de mensen in die tijd dan mee bezig zijn. Ik kan van alles gaan noemen maar het gaat om jouw kracht, jou gedachten die je bewust moeten maken op welke manier we moeder Aarde kunnen dienen. Ook de schepselen die over honderd jaar de mensheid nog mogen dienen. Zou die o zo belangrijke bij er dan nog bijzijn??
Franciscus van Assisi was er in zijn tijd al van bewust. Alle elementen, Lucht, Aarde, Water, Vuur. Alle schepselen, mens en natuur zijn verbonden met elkaar en we hebben elkaar nodig. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en zo zal het ook over achthonderd jaar zijn.
Ik gebruik het boek de Psalmen van Franciscus van Assisi tijdens deze periode van de Zomerzonnewende 2018 voor Vrede met Moeder Aarde en elkaar.

Lofgetijden 7-8

Laten hemel en aarde Hem, de roemrijke, loven
en laten wij Hem groot maken
nu en altijd.
Alle schepselen
die in de hemel en op aarde zijn
die onder de aarde en in zee zijn
mogen Hem loven en groot maken in tijd en eeuwigheid.

Amen

mde

De psalmen van Franciscus van Assisi

Almachtige God,
eeuwig, gerechtig en barmhartig,

geef ons, povere mensen, omwille van Uzelf
te doen wat wij weten dat Gij wilt
en altijd te willen wat U behaagt.

Opdat wij innerlijk gezuiverd,
innerlijk verlicht
en door het vuur van de heilige Geest ontstoken,

de voetstappen mogen volgen van uw lieve Zoon, onze heer
Jezus Christus.
en mogen komen tot U, Allerhoogste,
door uw genade alleen,

Gij, almachtige God,
die leeft en heerst en verheerlijkt wordt
door alle eeuwen der eeuwen.

Amen

mde

BrOrde 50-53

Huwelijk

cof

Ik ga een commitment aan met mezelf voor een gezonde relatie met God, met mezelf en met mijn partner.

Deze kaart is tot je gekomen, omdat je relatie liefdevolle aandacht nodig heeft. Je bent het evenwicht kwijt geraakt, met teveel focus op je werk, en op intellectuele zaken. Moeder Maria grijpt hier in, en zij vraagt je te stoppen met waar je mee bezig bent, en energie in je huwelijk of relatie te steken. Hernieuw in feite je trouwbelofte, en maak eenzelfde commitment voor al je relaties. Geef jezelf de ruimte om met elk van die mensen de verbinding aan te gaan, en zorg voor hen te dragen.\

Voor singles betekent deze kaart een positieve en belangrijke verandering in je liefdesleven, vooropgesteld dat je je hart openstelt, dat je echt bent en kwetsbaar durft te zijn. Laat je relaties zich, met jouw toewijding, ontwikkelen op het hoogste niveau, zodat zij werkelijk vol liefde zijn.

Maria, Koningin van Engelen

Orakelkaarten door Doreen Virtue

Vorige Oudere items