Volharding

sdr

Lugh

Door volharding en positief denken krijgen je dromen steeds meer vorm. Dit is een tijd voor jou om te volharden. Als je moedeloos bent of wordt, geef dat dan over in handen van Lugh en de engelen. Die zullen maken dat je blijft geloven, en ze zullen je laten weten of je vooruit gaat. Je bent er bijna, dus geef niet op, ga door. Het kan helpen als je grote stappen terugbrengt tot kleinere stapjes, zo zul je kunnen genieten van wat je per stapje bereikt. Volharding loont, houd je daaraan.

Verdere betekenis van deze kaart:

  • Overwin je neiging om dingen uit te stellen, en ga vandaag nog tot actie over.
  • Houd je bij je prioriteiten en voornemens.
  • Realiseer je dromen stap voor stap, door elke dag iets te doen.
  • Blijf positief en visualiseer je dromen, terwijl ze meer en meer zichtbaar worden.
  • Blijf ook op lange termijn trouw aan je dromen.

Lugh is een Keltische zonnegod van de oogst. Zijn naam betekent ‘De Stralende’. Hij heeft een eigen Keltisch feest, Lughnasa genaamd, en dat wordt wereldwijd gevierd aan het einde van de zomer. De legende vertelt dat Lugh bekend stond als een meester van vele vaardigheden, waaronder ook kunstzinnige vaardigheden, en de dichtkunst, en de geneeskunst. Roep Lugh aan voor hulp als je een speciale vaardigheid wilt leren, en ook voor het leren genieten, van een gulle overvloedige oogst, van welke aard ook.

Opgestegen Meesters

Orakelkaarten door Doreen Virtue

Wijsheid plukken

Ook wie niet in de leerstellingen van
het boeddhisme, christendom, islam of welke religie dan ook gelooft,
kan er wijsheid uit plukken.

Wijsheid plukken

Wijsheid

Wijsheid

De werkelijke weg naar wijsheid gaat via de onvoorwaardelijke liefde.

IVOI Engelenenergie

Zon in Weegschaal

Harmonie in contacten. Vrede en rechtvaardigheid. Initiatiefnemer.
We kunnen allemaal meeliften op de energie van deze goede eigenschappen in de periode dat de zon in Weegschaal staat.
De Zon in het aardeteken Maagd heeft plaats gemaakt voor de sociale Weegschaal. De Zon blijft daar staan tot 23 oktober. 
Kinderen die dit jaar gedurende deze periode geboren worden, hebben het sterrenbeeld Weegschaal. Deze kinderen zijn erg op hun ouders en op mooie spulletjes gesteld! Ze zijn gemakkelijk in de omgang en leggen snel contact. Ze passen zich eenvoudig aan.

Zon in Weegschaal

Mabonfestival

cof

Morgen wordt het Mabonfestival gevierd.
Tijdens de herfstequinox zijn dag en nacht even lang, yin en yang zijn in harmonie. De dagen korten en het donkere wordt sterker. De velden raken leeg en voorraadschuren zijn gevuld met vruchten van het warme land. Er wordt afscheid genomen van de zomer en het is nog genieten van de achtergebleven warme en zonnige dagen. Mens en natuur trekken zich langzaam terug en bereiden zich voor op de donkere wintermaanden. Na de periode van stoffelijke opbouw, het materialiseren van niets tot iets, is het nu de periode van geestelijke opbouw: van verlossing en loslaten.

cof
Organiseer een oogstfeest met alle elementen van de herfst.

mabon-blessings

Bron: Maankalender 2018

Loslaten

In de herfst laten de bomen hun bladeren los en is voor ons ook de tijd gekomen om los te laten.

amico di San Francesco herfst loslaten

De vogelpreek van Franciscus

Op een dag was Franciscus met een groep broeders
op tocht door het dal van Spoleto.
Ze kwamen in de buurt van Bevagna.
En daar zagen ze op een plek
een grote menigte vogels van allerlei pluimage bijeen;
duiven, kraaien, kauwen,
maar ook zangvogels met een heerlijk lied in de keel.
Franciscus werd altijd opgetogen als hij vogels zag of hoorde.
Voor hem waren ze boodschappers van God.
Als hij een leeuwerik op zag vliegen die zijn lied ten beste ging geven,
kwam het hem voor alsof het zijn ziel was die daar boven het korenveld
de lof zong van de Schepper.
De kraai was voor hem ook een grote vriend
omdat die met zijn gekras hem wakker hield
zodat hij niet wegsufte in het gebed.
Zo had iedere vogel voor hem een diepe betekenis.

Toen Franciscus die vogels daar bij Bevagna samen zag,
was het net of ze op hem stonden te wachten.
Hij stapte op hen af en groette hen op de manier waarop hij altijd groette:
‘de Heer geve jullie vrede’.
Tegelijk vroeg hij zich verbaasd af,
waarom de vogels niet wegvlogen, zoals ze anders altijd doen.

Een grote vreugde welde in hem op
en vriendelijk vroeg hij hun om
naar het woord van God te luisteren.
Daarna sprak hij hen een tijdje toe
en eindigde zijn met de woorden:
“Mijn broeders en zusters, vogels,
jullie brengen grote lof aan jullie Schepper
en jullie zullen Hem altijd van harte beminnen.
Hij is het immers, die jullie veren gaf om je te kleden
en vleugels om te vliegen
en alles wat jullie nodig hebben.
Onder de schepselen gaf Hij jullie een ereplaats
en wees jullie de vrije, zuivere lucht als verblijfplaats aan.
Zaaien doen jullie niet, evenmin als maaien.
Maar dat is ook niet nodig.
Want zonder dat jullie er iets voor hoeven te doen
beschermt Hij jullie en regelt Hij alles voor jullie.”

Toen begonnen die vogels
– het verhaal heb ik van hemzelf en de broeders, die bij hem waren –
op wonderlijke manier op hun eigen wijze hun vreugde te uiten:
ze rekten hun halzen, strekten hun vleugels uit,
openden hun bek en keken naar hem.
Hij wandelde daarna wat tussen hen rond,
terwijl hij met zijn habijt langs hun kopjes en lijfjes streek.

Tenslotte zegende hij hen,
maakte het kruisteken
en gaf ze verlof om weg te vliegen.

Vol vreugde ging Franciscus met zijn gezelschap verder en dankte God.
Maar Franciscus vond ook dat hij tekort geschoten was.
Vroeger immers had hij nooit voor vogels gepreekt,
terwijl nu bleek, met hoe grote eerbied
ze luisterden naar het woord van God.
Vanaf die dag spoorde hij vol ijver alle levende wezens aan,
of ze nu in de lucht, op aarde of in het water leefden,
of ze nu zintuigen hadden of niet,
vol vreugde hun Schepper te beminnen en Zijn lof te verkondigen.

Naar 1 Celano, bewerkt door Guy Dilweg

Franciscus preek voor de vogels

Vorige Oudere items