Wijsheid plukken

Ook wie niet in de leerstellingen van
het boeddhisme, christendom, islam of welke religie dan ook gelooft,
kan er wijsheid uit plukken.

Wijsheid plukken

Wijsheid

Wijsheid

De werkelijke weg naar wijsheid gaat via de onvoorwaardelijke liefde.

IVOI Engelenenergie

Zon in Weegschaal

Harmonie in contacten. Vrede en rechtvaardigheid. Initiatiefnemer.
We kunnen allemaal meeliften op de energie van deze goede eigenschappen in de periode dat de zon in Weegschaal staat.
De Zon in het aardeteken Maagd heeft plaats gemaakt voor de sociale Weegschaal. De Zon blijft daar staan tot 23 oktober. 
Kinderen die dit jaar gedurende deze periode geboren worden, hebben het sterrenbeeld Weegschaal. Deze kinderen zijn erg op hun ouders en op mooie spulletjes gesteld! Ze zijn gemakkelijk in de omgang en leggen snel contact. Ze passen zich eenvoudig aan.

Zon in Weegschaal

Mabonfestival

cof

Morgen wordt het Mabonfestival gevierd.
Tijdens de herfstequinox zijn dag en nacht even lang, yin en yang zijn in harmonie. De dagen korten en het donkere wordt sterker. De velden raken leeg en voorraadschuren zijn gevuld met vruchten van het warme land. Er wordt afscheid genomen van de zomer en het is nog genieten van de achtergebleven warme en zonnige dagen. Mens en natuur trekken zich langzaam terug en bereiden zich voor op de donkere wintermaanden. Na de periode van stoffelijke opbouw, het materialiseren van niets tot iets, is het nu de periode van geestelijke opbouw: van verlossing en loslaten.

cof
Organiseer een oogstfeest met alle elementen van de herfst.

mabon-blessings

Bron: Maankalender 2018

Loslaten

In de herfst laten de bomen hun bladeren los en is voor ons ook de tijd gekomen om los te laten.

amico di San Francesco herfst loslaten

De vogelpreek van Franciscus

Op een dag was Franciscus met een groep broeders
op tocht door het dal van Spoleto.
Ze kwamen in de buurt van Bevagna.
En daar zagen ze op een plek
een grote menigte vogels van allerlei pluimage bijeen;
duiven, kraaien, kauwen,
maar ook zangvogels met een heerlijk lied in de keel.
Franciscus werd altijd opgetogen als hij vogels zag of hoorde.
Voor hem waren ze boodschappers van God.
Als hij een leeuwerik op zag vliegen die zijn lied ten beste ging geven,
kwam het hem voor alsof het zijn ziel was die daar boven het korenveld
de lof zong van de Schepper.
De kraai was voor hem ook een grote vriend
omdat die met zijn gekras hem wakker hield
zodat hij niet wegsufte in het gebed.
Zo had iedere vogel voor hem een diepe betekenis.

Toen Franciscus die vogels daar bij Bevagna samen zag,
was het net of ze op hem stonden te wachten.
Hij stapte op hen af en groette hen op de manier waarop hij altijd groette:
‘de Heer geve jullie vrede’.
Tegelijk vroeg hij zich verbaasd af,
waarom de vogels niet wegvlogen, zoals ze anders altijd doen.

Een grote vreugde welde in hem op
en vriendelijk vroeg hij hun om
naar het woord van God te luisteren.
Daarna sprak hij hen een tijdje toe
en eindigde zijn met de woorden:
“Mijn broeders en zusters, vogels,
jullie brengen grote lof aan jullie Schepper
en jullie zullen Hem altijd van harte beminnen.
Hij is het immers, die jullie veren gaf om je te kleden
en vleugels om te vliegen
en alles wat jullie nodig hebben.
Onder de schepselen gaf Hij jullie een ereplaats
en wees jullie de vrije, zuivere lucht als verblijfplaats aan.
Zaaien doen jullie niet, evenmin als maaien.
Maar dat is ook niet nodig.
Want zonder dat jullie er iets voor hoeven te doen
beschermt Hij jullie en regelt Hij alles voor jullie.”

Toen begonnen die vogels
– het verhaal heb ik van hemzelf en de broeders, die bij hem waren –
op wonderlijke manier op hun eigen wijze hun vreugde te uiten:
ze rekten hun halzen, strekten hun vleugels uit,
openden hun bek en keken naar hem.
Hij wandelde daarna wat tussen hen rond,
terwijl hij met zijn habijt langs hun kopjes en lijfjes streek.

Tenslotte zegende hij hen,
maakte het kruisteken
en gaf ze verlof om weg te vliegen.

Vol vreugde ging Franciscus met zijn gezelschap verder en dankte God.
Maar Franciscus vond ook dat hij tekort geschoten was.
Vroeger immers had hij nooit voor vogels gepreekt,
terwijl nu bleek, met hoe grote eerbied
ze luisterden naar het woord van God.
Vanaf die dag spoorde hij vol ijver alle levende wezens aan,
of ze nu in de lucht, op aarde of in het water leefden,
of ze nu zintuigen hadden of niet,
vol vreugde hun Schepper te beminnen en Zijn lof te verkondigen.

Naar 1 Celano, bewerkt door Guy Dilweg

Franciscus preek voor de vogels

Zijn wie je bent

Volgens Franciscus van Assisi heeft het geen zin om ons te verschuilen achter maskers van status en bezit. Het gaat in het leven niet om wat we hebben, maar om wie we zijn.

arm en rijk zijn amico di San Francesco

Wassende maan in Waterman

Onder de Watermanmaan is vrijheid zeer belangrijk. Alle beperkingen en regeltjes passen niet meer in je wereld. Je ontwikkelt je eigen normen en waarden en zoekt aansluiting bij mensen met dezelfde ideeën.
Wassende maan in Waterman komt plotseling met de oplossing voor een probleem of geeft een helder inzicht. Je weet gewoon dat het klopt, dit antwoord uit de Kosmos.

Bron: Maankalender 2018

Waterman

Verbreek je banden

cof

Vraag Aartsengel Michaël om je gehechtheid aan angsten die te maken hebben met oude relaties los te laten, zodat je bevrijd bent van destructieve patronen.

Deze kaart is tot je gekomen omdat negativiteit aangaande een vorige relatie de stiuatie, waarover je je vraag stelt, in de weg staat. Gelukkig kan deze giftige energie snel verdijnen met behulp van Aartsengel Michaël, de machtige engel die je helpt met het verwijderen van de gevolgen van angst. Elke keer als jij of je partner angst ervaart in jullie relatie, worden jullie met elkaar verbonden ( het lijkt of de band is gemaakt van een holle buis). Je kunt banden hebben (de meeste mensen hebben die) met je ouders (of ze nu dood zijn of nog leven); kinderen; geliefden; mensen die je hebt geholpen, zoals studenten of cliënten; en iedereen met wie je een belangrijke relatie hebt gehad. Je hoeft je niet te schamen of bang te zijn voor banden. Zij hoeven alleen maar verbroken te worden als ze je energie afnemen en de boosdoener zijn achter je lichamelijke pijn.

Denk na over een vraag waarover je graag hulp wilt hebben. zeg vervolgens hardop of in jezelf:

aartsengel Michaël, ik roep je nu aan. Wil je alsjeblieft de banden verbreken met de angst, die mij in het verleden geblokkeerd of uitgeput heeft. Ik wil nu graag alle pijn inwisselen voor vrede.

Als je tijdens dit proces aan een specifiek persoon denkt, vraag Michaël dan om je behulpzaam te zijn om je angst voor die relatie los te laten. Je zult voelen dat je lichaam gaat trillen als de banden een voor een verbroken worden. Maak je geen zorgen: je kunt geen banden van liefde verbreken. Herhaal dit proces elke keer als je je leeggezogen of geblokkeerd voelt, want de banden kunnen weer gaan knellen als de angst in verband met die relatie weer terugkeert.

Engelentherapie Doreen Virtue

Maan in Steenbok

De Steenbokmaan kan je het gevoel geven alleen te zijn. Gunstige dagen om je in jezelf te keren en terug te trekken, zoals een Steenbok dat doet in het hoge gebergte. Lichaam en spirit hebben regelmatig het alleen-zijn nodig om zich te herstellen van alle dagelijkse indrukken.
Een ideale dag voor een gelaatsmassage en/of een wandelng om je benen te versterken. Qi in je hoofd daalt richting je voeten en dat zorgt voor ontspanning.

Bron: Maankalender 2018

steenbok

Vorige Oudere items