Gebed tot Maria

oznorCBT

Heilige Maria, moeder van God,
u hebt aan de wereld
het ware licht geschonken:
Jezus, uw zoon, Gods Zoon.
U hebt uzelf geheel en al
aan de roeping van God overgegeven.
U bent zo tot bron geworden
van de goedheid die uit Hem stroomt.
Laat ons Jezus zien.
Breng ons bij Hem.
Leer ons Hem kennen en Hem liefhebben,
opdat ook wijzelf
mensen van waarachtige liefde kunnen
worden
en bronnen van levend water
te midden van een dorstende wereld.

amen

Lucas 11:28

Gelukkiger zijn zij die
naar het woord van God
luisteren en ernaar leven.

cof

Liefdevolle woorden van Jezus
door Doreen Viirtue & Greg Olsen

Geduld

cof

Geduld

Ik vertrouw op Gods timing

Gods timing is perfect, deze kaart herinnert je daaraan. Als je om hulp vraagt dan wordt dat verzoek gehoord, en ook beantwoord. Als je gebeden ook over of voor andere mensen gaan, dan hebben de keuzes, die zij met hun vrije wil maken, invloed op de timing van dat antwoord op jouw gebeden. De hemel weet dit, en komt met ingenieuze oplossingen, altijd op precies het juiste moment.
Je hebt deze kaart getrokken om je er aan te herinneren geduld te hebben met Gods plan en oplossingen. Als je probeert de zaak onder controle te houden, te forceren, of je eigen agenda door te drukken, dan kun je een oneindig beter alternatief net mislopen. Vraag Moeder Maria je te helpen, zoals zijzelf dat als geen ander doet, eindeloos geduld te hebben en te vertrouwen op Gods timing

Maria, Koningin van Engelen
Orakelkaarten door Doreen Virtue

Maan in Vissen

Maain in Vissen 2019

Werken met water, reinigen en opruimen onder de Vissenmaan en met de planeet Venus in het ijverige teken Stier. Een ideale maan-dag voor het maaien en bemesten van het gazon.
Geoogste of gekochte sla en andere groenten en fruit zijn niet lang houdbaar onder de Vissenmaan. Je kunt het beste verse voeding kopen direct voor gebruik.
Wieden tijdens de afnemende maanfase gaat makkelijker dan tijdens de wassende maan. Hoewel je er onder de Rammaan minder geduld voor zal hebben. Dan is het even wachten op de maan in Stier.
Snoeien van planten die een qi-boost nodig hebben is heel ginstig in het vierde kwartier. De beste dag is echter die van de nieuwe maan, waarop zon en maan samenstaan.

Bron: Maankalender 2019

Schrijven

Schrijven Aartsengel Gabriël

Ga schrijven, of vorm met anderen een schrijversgroep om inspiratie en steun te krijgen, en vriendschap te ervaren.

Het is goed om je aan te sluiten bij een groep van schrijvers, of een schrijversgroep te beginnen (of een groep die zich ook richt op jouw kunstvorm) ter ondersteuning en motivatie. Wanneer je je aansluit bij een groep gelijkgestemden word je nog creatiever. Een groep kan je ook aanzetten om je projecten af te maken en je houden aan deadlines vanwege beloftes die je hebt gedaan, aan jezelf en aan de leden. Studies tonen aan dat samenwerken de creativiteit vergroot vanwege de bijdragen van, en het brainstormen met anderen.
Zoek naar bestaande groepen in de plaatselijke krant of via internet, Als er geen bestaat in jouw omgeving, stel dan voor om er een te beginnen. Online kun je ook via de zoekmachine op Internet ondersteunende groepen vinden voor schrijvers en kunstenaars.

Aartsengel Gabriël
Orakelkaarten door Doreen Virtue

Liefde

qrf

Liefde is het antwoord op al mijn vragen.

Deze kaart herinnert je er aan dat je diepste verlangen is dat er van je gehouden wordt, en dat is nou precies wat God doet, en Jezus, en Moeder Maria, en de engelen. Omring je huidige situatie en al je relaties met liefde, en de boeien van gehechtheid van je ego zullen worden verbroken. Als je om liefde bid om deze situatie te helen, dan stuurt God zijn engelen om je bij te staan.
Moeder Maria helpt je om alleen liefdevolle woorden te gebruiken als je spreekt, denkt of schrijft. Vermijd pessimistische discussies met jezelf en met anderen, want het is van essentieel belang dat je jezelf omringt met de best mogelijke energie. Als je dat doet zul je wonderbaarlijke genezingen kunnen zien, nieuwe kansen tegenkomen, en mooie relaties aantrekken.

Marie, Koningin van Engelen
Orakelkaarten door Doreen Virtue

 

Rust

qrf

Ik zoek vredige stilte op, en ik luister

De antwoorden waar je naar op zoek bent kunnen worden gehoord in de stilte. De boodschap van deze kaart is, dat je wat stille tijd vrijmaakt voor jezelf, zodat je jouw waarheid kunt horen. Je zult die als zodanig kunnen herkennen doordat je lichaam daarmee resoneert. Er zijn mensen die dan een gevoel hebben alsof een engel hen aanstoot, of je krijgt een gevoel dat alles op zijn plek valt.
Ga rustig zitten, sluit je ogen en haal een paar keer diep adem. Focus je op het geluid van je hartslag en je ademhaling. Je zult merken dat die at langzamer en rustiger worden. Stel dan je vraag of vragen, en luister naar de antwoorden. Die komen in de vorm van gedachten, gevoelens en beelden. Vraag de hemel je een teken te geven dat je deze boodschappen van boven juist hebt gehoord. Als je je daartoe voelt aangezet, ga tot actie over.

Maria, Koningin van Engelen
Orakelkaarten door Doreen Virtue

Gebed in de Meimaand

Maria in blijde verwachting

Heer, onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond
wat geloven betekent:
steeds weer op weg te gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof
ons blijvend inspireren.

Laat in ons groeien
een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien
van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt.

amen

Maan in Steenbok

steenbok

Tijdens Steenbokdagen kun je je alleen voelen, alsof de wereld je niet meer ziet. De sfeer is wat koeler en afstandelijker. In feite ben je meer naar binnen gericht. Even, letterlijk en figuurlijk, afstand nemen van de wereld. Pas op de plaats maken en je bewust zijn van de veranderende sfeer in de afnemende maanfase.

Bron: Maankalender 2019

Amen

Vorige Oudere items