Echtheid

cof

Vertrouw op je ware zelf, volmaakt door God geschapen, die de benodigde kracht en de kennis heeft om met deze situatie om te gaan.

Deze kaart vraagt je om iets te creëren wat je diep van binnen wilt. Verander je werk niet om het aan te passen aan de markt. Wees jezelf! De definitie van creativiteit is iets anders en nieuws te maken. Dus als je het werk van een ander maakt, dan creëer je niet.
Het gaat er niet om of je iets maakt wat iedereen mooi vindt. Het gaat erom of je iets creëert wat jij aantrekkelijk vindt en waardoor je hart gaat zingen. Laat het schitterende licht van God zien via je hart, je handen en in je creatie.

Aartsengel Gabriël
Orakelkaarten door Doreen Virtue

De wet van aantrekking

Houd positieve gedachten vast en omring je met positieve mensen en situaties, en je zult meer positiviteit in je leven aantrekken.

Heb je je dromen nagejaagd? Deze kaart is een belangrijke herinnering dat alles wat we najagen van ons zal wegrennen. Niets geniet wanneer het achterna wordt gezeten. Dat komt omdat er een onderliggende angst achter zit die zegt: Misschien krijg ik niet wat ik wil. Eigenlijk het die angst die zich manifesteert als een zichzelf vervullende profetie.
Blijf je werk goed doen, maar doe het met dankbaarheid voor alles wat je hebt en voor de zegeningen die nog komen. Dank God voor de grenzeloze gelegenheden die hij je schenkt om je creativiteit te delen. Trek je wensen aan in plaats van ze na te jagen.

Aartsengel Gabriël
orakelkaarten door Doreen Virtue

Timemanagement

Timemanagement Aartsengel Gabriël

Geef voorrang aan wat je het eerst moet doen
en laat je niet afleiden.

Je bent heel druk geweest en daarom heb je deze kaart gekregen. Een belangrijk deel van het creatieve proces is omgaan met de tijd zodat wat het eerst moet worden gedaan (bijvoorbeeld je creatieve projecten) dagelijks aandacht krijgen. Kijk eens in je agenda of je iets kunt laten vallen om meer tijd vrij te maken voor wat je graag doet. Zelfs als je maar een extra uur aan je creativiteit kunt wijden zal dit je nieuwe kracht geven en je enthousiasme voor het leven vernieuwen.
Begin met iedere dag een afspraak te maken of jezelf een deadline te stellen en die in je agenda te zetten. Wanneer je deze afspraken met jezelf ziet word je gemotiveerd om na te denken over je creatieve plannen en gedachten – en ga je er hopelijk naar handelen.

Aartsengel Gabriël
Orakelkaarten door Doreen Virtue

Dagboek bijhouden

Dagboek bijhouden Aartsengel Gabriël

Door voortdurend over je gevoelens en je plannen te schrijven brengt dit je op creatieve ideeën en zorgt voor meer zelfvertrouwen als schrijver.

Als boodschapper ontvang je altijd ideeën en gevoelens. Dus wordt je nu geleid om te beginnen met je ingevingen in een dagboek op te schrijven. Het kan op de computer of een echt dagboek, en fungeert als een sparringpartner voor jou om een oplossing te vinden voor de eerste invallen die je krijgt.
Schrijf ieder idee op, hoe verstrekkend of onbetekenend het ook lijkt. Het is te gemakkelijk om ideeën te vergeten als je ze niet eerst hebt opgeschreven en ze later nog eens kunt bekijken. Het zijn zaadjes die – als je ze in je dagboek hebt geplant – als schitterende creaties tot bloei zullen komen.

Aartsengel Gabriël
Orakelkaarten door Doreen Virtue

Dankbaarheid

Dankbaarheid Aartsengel Gabriël

Je trekt nog meer zegeningen aan wanneer je
je huidige zegeningen waardeert.

De kaart die nu tot je is gekomen is een heel sterke en liefdevolle kaart voor jou, omdat dankbaarheid iets is wat aantrekkelijk en helend werkt. Wanneer je alle zegeningen in je leven echt waardeert, open je de deur zodat ze blijven komen. Dankbaarheid is als een gebed en trekt mooie gelegenheden en relaties aan. Het is het tegenovergestelde van klagen, dat als een negatief gebed nog meer negativiteit aantrekt.
Deze kaart vraagt je de zegeningen te erkennen waarmee je wordt omringd, je familie en je creatieve werk. Wees dankbaar voor de dag van morgen en dan wis je automatisch alle zorgen over de toekomst. Het is veilig om je hart open te stellen voor de liefdevolle en warme ervaring van dankbaarheid voor hetgene je nu hebt, wat je in het verleden hebt gehad, en wat je in de toekomst zult ontvangen. Dankbaarheid is vertrouwen hebben.

Aartsengel Gabriël
Orakelkaarten door Doreen Virtue

Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid Aartsengel Gabriël

Besteed aandacht aan gevoelens van kwetsbaarheid, want dit zijn wijze en inspirerende gevoelens. Bid om kracht om je te focussen op wat jij belangrijk vindt, het maakt niet uit wat het is.

Deze kaart verzekerd je ervan dat je veilig je gevoelige kant mag laten zien en dat je deze moet zien als een inspiratie voor je creatieve geest. Wanneer je je kwetsbaar voelt betekent het niet dat je ook kwetsbaar of onveilig bent, maar dat je gevoelens tegen je spreken …. en een uitlaatklep zoeken door middel van je creatieve projecten.
Je kunt er zeker van zijn dat iedereen deze gevoelens kent. Je kunt het gevoel van alleen staan en verlatenheid, waar zoveel mensen last van hebben, helen door hun te laten weten dat ze niet de enigen zijn die deze emoties ondervinden.

Aartsengel Gabriël
Orakelkaarten door Doreen Virtue

Coach of Manager

Coach of Manager Aartsengel Gabriël

Je kunt meer invloed uitoefenen met je werk
als je met een deskundige samenwerkt
die je kan helpen.

Het is tijd dat je wat serieuzer wordt over je functie als boodschapper, daarom heb je hulp nodig van professionals. Blijkbaar wist je niet goed te vertellen wat je echt doet. Een coach of een manager kan deze angsten overbruggen, want hij/zij kan je creativiteit aan de wereld laten zien. Deze persoon zal je ook het advies geven om je werk nog beter te doen zodat je er nog meer succes van zult hebben.
Laat je zorgen over mogelijke kritiek of ‘falen’ over aan God en je zult worden bevrijd van het streven naar volmaaktheid waardoor je creativiteit verborgen blijft voor de wereld. Denk er aan dat je het niet iedereen naar de zin hoeft te maken, alleen degenen die belangstelling hebben voor je boodschap. De enige manier waarop anderen de zegeningen van je werk zullen ontvangen, is als je het mogelijk maakt. Een agent of een manager betaalt zichzelf; want het is beter om een percentage van een beetje verkoop te ontvangen, dan geen percentage van geen verkoop.
Via het internet kun je namen vinden van agenten of managers door de recenties van je favoriete boeken te lezen, door verwijzingen van je mentoren, of via je schrijversclub of leraar kunst(geschiedenis).

Aartsengel Gabriël
Orakelkaarten door Doreen Virtue

Motivatie

Motivatie Aartsengel Gabriël

Bid om leiding hoe je enthousiaster voor dit project kunt worden en je je er beter op kunt focussen.

Deze kaart heb je gekregen omdat je ideeën en wensen hebt, maar je moet worden gemotiveerd om ze werkelijkheid te laten worden. De boodschap voor jou is dat je teveel probeert om alles tegelijk te doen. God en de engelen kunnen je helpen om je project met kleinere stappen te doen, zodat het bereikbaar is en plezierig wordt.
Dus neem nu een moment om adem te halen en te ontspannen terwijl je bidt om goddelijke leiding voor de volgende stap die je moet nemen voor je project. Focus je op die ene stap en maak je geen zorgen over de volgende stappen, omdat je niet in de toekomst kunt kijken. . . alleen in het NU. Wanneer je de zorg voor de toekomst hebt losgelaten, zul je enthousiaster kunnen zijn over je huidige creatieve acties.

Aartsengel Gabriël
Orakelkaarten door Doreen Virtue

Perfectie

Perfectie Aartsengel Gabriël

Het is goed om wat je doet goed te doen,
maar stel niet uit tot morgen uit angst
dat het niet goed genoeg is.

Je krijgt deze kaart omdat je de neiging hebt om alles perfect te doen en misschien zit dat je creativiteit in de weg. Je bent een met de oneindige spirituele geest van de Schepper. Daarom is jou creativiteit in spiritueel opzicht en op een goddelijke manier perfect.
In aards opzicht kan elke fysieke vorm van creativiteit worden verbeterd; maar er is een tijd dat je je creaties aan de wereld moet laten zien, zodat anderen er ook van kunnen genieten. Alle angst voor mogelijke onvolkomenheden zal alleen maar kritiek aantrekken, alsof die bewaarheid wordt omdat je deze zelf hebt voorspeld.
Perfectie kan ook een aanleiding zijn om uit te stellen, omdat je op het ‘juiste’ moment wacht om aan je creatie te beginnen. Misschien stel je uit tot je meer tijd, meer inspiratie en vertrouwen hebt en de omstandigheden beter zijn. De waarheid is dat het nu het juiste moment is om te beginnen, zelfs als je iedere dag maar een kleine stap neemt om je droom te verwezenlijken.

Aartsengel Gabriël
Orakelkaarten door Doreen Virtue

Blijf jezelf trouw

Blijf jezelf trouw Aartsengel Gabriël

Geef niet toe en doe geen water bij de wijn als het gaat om je ideeën. Luister naar je innerlijke stem, vertrouw erop en volg ze.

Deze kaart geeft je de boodschap dat je vertrouwen moet hebben in wat je gevoel je vertelt en dit moet je volgen. Twijfel niet aan jezelf en verander niet van richting om het anderen naar de zin te maken. Diep van binnen weet je wat je moet doen. Ga met God. Vertrouw de weg die je wordt getoond en volg ze, stap voor stap.
Ook als je het gevoel hebt dat je vastzit, of vastloopt in waar je mee bezig bent, dan kun je er zeker van zijn dat je een compromis hebt gesloten met je oorspronkelijke plannen. Dit komt omdat je naar je angsten luistert en probeert iedereen tevreden te stellen of je aan te passen. Angst leidt nergens toe. Gelukkig is het nooit te laat om op je schreden terug te keren en bij jezelf te blijven. Deze ervaring maakt je wel meer assertief. Vraag de hulp van God en Aartsengel Gabriël om eerlijk te zijn naar anderen.

Aartsengel Gabriël
Orakelkaarten door Doreen Virtue

Vorige Oudere items